کافه رسانه

فیلم ساخت گل سر مروارید

4.24Kبازدید

فیلم آموزش ساخت گل سر مروارید ی با سیم و شانه

وسایل مورد نیاز : شانه – مروارید گندمی شکل – سیم چین – سیم … .

دانلود فیلم

نظر بدهید