فیلم آموزش دوخت تاپ بدون الگو
کافه رسانه

فیلم آموزش دوخت تاپ بدون الگو

746بازدید

فیلم آموزش دوخت تاپ بدون الگو تنها در چند دقیقه.
به وسیله این آموزش شما می توانید براحتی و بدون الگو لباس تاپ دلخواه خود را بدوزید.
وسایل مورد نیاز : پیراهن قدیمی ،قیچی ،سوزن و نخ

نظر بدهید