کافه رسانه

فیلم آموزشی ساخت گلدان خمیری

1.53Kبازدید

فیلم آموزشی درست کردن گلدان و گل با خمیر .

میتونید از خمیر فیمو یا هر خمیر گلسازی و عروسک سازی استفاده کنید .

برای براق کردن کار در نهایت از اسپری براق کننده کیلر استفاده کنید .

دانلود فیلم

نظر بدهید