کافه رسانه

فیلم آموزشی درست کردن دستبند با سیم و منجوق

1.48Kبازدید

فیلم آموزشی درست کردن دستبند با سیم و منجوق

از دو سایز کوچک و بزرگ منجوق استفاده شده ٰ

اندازه دستبند رو اندازه مچ دستتون بگیرید

دانلود فیلم

نظر بدهید