روش صحیح استفاده از کانسیلر 4
کافه زیبایی

روش صحیح استفاده از کانسیلر

3.14Kبازدید

1. اگر از کرم پودر استفاده می کنید،ابتدا آن را بزنید و سپس از کانسیلر استفاده کنید.

اگر اول از کرم پودر استفاده کنید زود درمی یابید که دیگر نیازی به استفاده زیاد از کانسیلر نیست.اگر کانسیلر را اول بزنید و سپس از

کرم پودر استفاده کنید، مقدار زیادی از کانسیلر پاک خواهد شد.

2. بهترین روش استفاده از کانسیلر کشیدن یک مثلث زیر چشم است به نحوی که نوک آن به سمت گونه و پایه آن زیر چشم باشد.

این شکل نه تنها سیاهی دور چشم را می پوشاند بلکه به صورت فوری این دید بصری را به وجود می آورد که صورت شما کشیده تر

شده،گویی که یک چراغ قوه در مقابل گونه هایتان نگاه داشته باشید، درخشش آن زیر چشم شما خواهد افتاد.

روش صحیح استفاده از کانسیلر

3. برای جلوگیری از ریزش سایه چشم از روی پلک و قرار گرفتن در چین و شکن پلک، با نوک انگشت کمی کانسیلر پیش از زدن سایه،

روی پلک بزنید.

اگر نمی خواهید بابت پرایمر سایه چشم هزینه کنید، کمی کانسیلر می تواند جایگزین خوبی باشد.

روش صحیح استفاده از کانسیلر

4. وقتی می خواهید جوش ها را بپوشانید، ابتدا از کانسیلر سبزو سپس روی آن را با کانسیلری هماهنگ با رنگ پوستتان بزنید.

قرمزی جوش و جای جوش را با زدن کانسیلر سبز با یک قلموی کاملا تمیز بپوشانید و آن را فقط به جوش بزنید(نه پوست اطراف آن)

تا از پخش شدن باکتری ها جلوگیری شود. سپس یک گلوله پنبه را به کانسیلر مایع، هماهنگ با رنگ پوستتان آغشته کرده و ناحیه

جوش دار بزنید، سپس آن را با رنگ باقی پوست اطراف ترکیب کنید و در انتها می توانید پودر بزنید.

روش صحیح استفاده از کانسیلر

5. اگر دریافتید که کانسیلر در دسترس ندارید، یک نقطه کوچک از کرم پودر روی نقطه مورد نظر بزنید. چند دقیقه صبر کنید تا

فرمولاسیون شبهه کانسیلر اثر کند و سپس به آرامی آن را پخش کنید.

این ترفند به این صورت است که شما منتظر می مانید تا کرم پودر خشک شود و پیش از آنکه به نقاط دیگر صورت کرم پودر بزنید،

کمی در نقطه مورد نظر ضخیم تر بماند (تا به این صورت به میزان دوام کانسیلر برسد). اگر زود آن را ترکیب کنید، کرم پودر سریع با بقیه

نقاط یکدست می شود و پوشش کمتری نسیب شما خواهد شد.

6. از کانسیلری استفاده کنید که کمی روشن تر از پوست شما باشد تا با آن سه بخش کوچک از چشمانتان را خط بکشید: بخش داخلی

“V” شکل، بخش میانی پلک و درست زیر استخوان ابرو.

این شیوه به خصوص در روزهایی که خواب کافی نداشته اید عالی است، چرا که ظاهرطبیعی داشته و به نظر می رسد چشمانتان

استراحت کافی داشته است.

نظر بدهید