راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان
مدل لباس مردانه

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

2.33Kبازدید

این بخش از راهنمای ژست عکاسی ایده هایی برای عکاسی از آقایان است و شباهت زیادی به ژست هایی دارد که در مطلب ژست های عکاسی برای خانم ها آورده بودیم. وقتی از کسی عکاسی می کنید چه خانم چه آقا بسیار مهم است که سلیقه او را در عکاسی بپرسید. آیا می خواهد در عکس قوی دیده شود یا جدی و یا آرام و ریلکس؟ هم نوع ژست فرد در پیامی که عکس منتقل می کند موثر است و هم زاویه دوربین عکاسی.

اگر از زاویه پایین عکس بگیرید عکس جدی تر و رسمی تری به دست خواهید آورد. از طرف دیگر از نظر خیلی ها عکس از زاویه بالا جذاب تر خواهد بود. مهم این است که به فرد قدرت انتخاب بدهید.

عکس های هد شات استاندارد یا کلوز آپ

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

یک نمونه عکس هدشات کلاسیک که از زاویه بالا گرفته شده است. در این ژست به فرد اجازه دهید کاملا ریلکس باشد کمی به سمت جلو خم شود و زاویه دیدش به سمت بالا باشد.

ژست دست به سینه

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

برای این که فرد در عکس قوی تر دیده شود و ابهت بیشتری داشته باشد از او بخواهید دست به سینه بایستد لبخند نزند و تا جایی که می تواند جدی باشد.

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

این عکس کلوزآپ یکی دیگر از ژست های کلاسیک مردانه در حالت دست به سینه است.

ژست دست به کمر

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

اگر می خواهید فرد در عکس کاملا ریلکس دیده شود از او بخواهید دست به کمر بایستد یا این که انگشت شست را داخل جیبش قرار دهد.

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

می توانید از او بخواهید که هر دو دست را روی کمر قرار دهد تا بیشتر در عکس ریلکس به نظر بیاید.

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

در این ژست از فرد بخواهید یکی از دست ها را داخل جیب و دست دیگر را مقابل شکم قرار دهد.

ژست متفکرانه

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

در این ژست فرد باید دست را زیر چانه قرار دهد. شاید احساس خوبی نسبت به این ژست نداشته باشید اما نتیجه خوبی از آن به دست خواهد آمد.

ژست نشسته پشت میز

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

پشت میز می توانید ژست های مختلفی را امتحان کنید و یکی از آن ها به سادگی تصویری است که در بالا می بینید.

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

د راین ژست فرد با حالت تکیه روی میز به نظر می رسد با دست ها صورت را قاب گرفته است.

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

در این ژست از فرد بخواهید یکی از دست ها را زیر چانه قرار داده و مستقیم به دوربین نگاه کند.

ژست تمام قد

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

در ژست های ایستاده تمام قد می توانید از فرد بخواهید که به دیوار تکیه بدهد.

راهنمای ژست های عکاسی برای آقایان

یا از او بخواهید به جای این که مستقیم به دوربین نگاه کند زاویه دیدش به سمت راست یا چپ باشد.

 

منبع : بدونیم

نظر بدهید