دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها
کافه دکوراسیون

دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها

2.83Kبازدید

دکوراسیون و تزئین اتاق خواب دوقلوهای دختر و پسر به مراتب بسیار سخت تر از سایر موارد است.میزان تشابه شخصیت آن ها اهمیت چندانی ندارد. دکوراسیون اتاق دوقلوها بستگی به جنسیت و اندازه اتاق آن‌ها دارد.اما می توان با کمی سلیقه اتاقی رویایی برای شان چید. حفظ جنبه های اصلی اتاق مانند؛مبلمان،رنگ دیوار و فضای خنثی میتواند یک فضای واحد را میان دوقلو ها ایجاد کرد.

با هر دوقلو،مشورت کنید و درباره رنگ و طرح اتاق نیز از آن ها نظر بخواهید.از نقاشی و فعالیت های هنری آن ها برای چیدمان و دکوراسیون استفاده کنید و بر روی دیوار و یا قفسه ها قرار دهید.اگر سلیقه آن ها متفاوت باشد میتوانید اطراف تخت هرکس را متناسب با نظرش دکور کنید.

دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها

اتاق خواب تنها نباید بیانگر یک تم و الگو باشد.با استفاده از تاکنیک های طراحی و دکوراسیون میتوان از ۲تم متفاوت با حفظ ارتباط مناسب بین آن ها استفاده کرد. همیشه در نظر داشته باشید دوقلوها از هر جنس که باشند، یکسان یا غیر یکسان، حتی با وجود مشترک بودن اتاق، نیاز به فضای مستقل و مناسبی برای رشد و شکل‌گیری شخصیت خود دارند

دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها

جا دادن تخت‌خواب‌ها بیش‌تر از هر چیز دیگر فکر والدین را به خود مشغول می‌کند. در صورت کوچک بودن اتاق، بهتر است از تخت‌های دو طبقه استفاده کنید. تخت را به دیوار بچسبانید تا حائل بوده و از افتادن آن‌ها جلوگیری کند.

همیشه در نظر داشته باشید دوقلوها از هر جنس که باشند، یکسان یا غیر یکسان، حتی با وجود مشترک بودن اتاق، نیاز به فضای مستقل و مناسبی برای رشد و شکل‌گیری شخصیت خود دارند .

دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها

در مورد دوقلوهای دختر و پسر بهتر آن است دو قسمت به گونه‌ای از هم جدا باشد تا امکان در نظر گرفتن حق انتخاب، روحیات و سلیقه شخصی آن‌ها در سنین بالاتر فراهم شودجا دادن تخت‌خواب‌ها بیش‌تر از هر چیز دیگر فکر والدین را به خود مشغول می‌کند. در صورت کوچک بودن اتاق، بهتر است از تخت‌های دو طبقه استفاده کنید. تخت را به دیوار بچسبانید تا حائل بوده و از افتادن آن‌ها جلوگیری کند.

دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها دکوراسیون اتاق خواب دو قلو ها

منبع : دکوبوم

نظر بدهید