خط چشم داخل پلک پایین ممنوع 2
کافه زیبایی

خط چشم داخل پلک پایین ممنوع

4.07Kبازدید

کشیدن خط چشم یکی از ترفندهای مهم در آرایش چشم است.

هرگز داخل پلک پایین چشم خود را خط چشم نکشید .. انتقال مواد شیمیایی داخل خط چشم و ذرات آلوده موجود

در نوک مداد ها به درون چشم باعث بروز التهاب ، عفونت های چشم و حساسیت های شدید و دردناک می شود ..

خط چشم داخل پلک پایین ممنوع

نکته آرایشی :در صورتی که چشمان بزرگی دارید قسمت داخلی پلک پایین را خط چشم بکشید در غیر این صورت چشمان شما

کوچکتر دیده می شود .. وقتی داخل چشم سیاه شود،  چشم کوچک‌تر و گردتر جلوه می‌کند.

 

اگر چشمان ریزی دارید: برای درشت جلوه کردن چشم‌ها بهتر است هم بالای چشم خط بکشید و هم پایین آن؛ چون به‌طور کلی وقتی خط چشم پایین را بکشید چشم‌ها درشت‌تر جلوه می‌کنند.

نظر بدهید