تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل 6
کافه دکوراسیون

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

1.77Kبازدید

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

اگر به دنبال چند ایده برای طراحی دکوراسیون داخلی برای تغییر دادن خانه تان ھستید، موارد زیر می تواند کمکتان کند.

١ (تنظیم چیدمان مبلمان و لوازم خانه را تغییر دھید: مبلمان را از کنار دیوار برداشته و سعی کنید آنھا را در زوایای جدیدتر و

گیراتر بچینید.مثلا قرار دادن کاناپه به صورت مورب در یک اتاق نشیمن باریک باعث می شود که اتاق وسیع تر دیده شود.

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

٢ ( یک دیوار را رنگ کنید: یکی از دیوارھای مھم خانه که در معرض توجه نیز می باشد را به رنگ دلخواھتان رنگ کنید. تابلوھا و

لوازم ھنری از آن آویزان کنید و مبل جدید و زیبایی در آن قسمت قرار دھید (البته دقت داشته باشید که رنگ آن با سایر

لوازم خانه ھماھنگ باشد).

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

٣ (از گل و گیاه استفاده کنید: گل و گیاه می تواند حال و ھوای تازه ای به خانه بیاورد. اگر علاقه ای به رسیدگی به گل و گیاه ندارید،

می توانید از گل ھا و درختچه ھای مصنوعی استفاده کنید. کیفیت گل ھای مصنوعی ھم آنقدردخوب شده است که به سختی

می توان آنھا را از گل طبیعی تشخیص داد.

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

۴ (یک قالیچه محلی در نقطه ای بیندازید: قالیچه ھای محلی وسیله بسیار خوبی برای اتاق ھای گفتگو و نشیمن به شمار می رود.

قالیچه ای متناسب با اسباب و لوازم اتاق انتخاب کنید و آن را پایین میز بیندازید.

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

۵ (تعدادی تابلوآویزان کنید: تابلوھایی آویزان کنید که شخصیت و روحیه شما را منعکس کند. سعی کنید از قاب ھای تزئینی تر و

زیباتر استفاده کنید. ھنگام آویزان کردن دقت کنید که تابلو از ھر قسمت خانه قابل مشاھده و گیرا باشد.

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

۶ (از کوسن ھای تزئینی استفاده کنید: این بالشتک ھا و کوسن ھای تزئینی به سادگی رنگ و بوی جدیدی به خانه می بخشند

ومبلمان منزل را نیز باشکوه تر جلوه می دھند. لحاف ھا و رواندازھا نیز مثل کوسن ھای تزئینی، به اتاقتان رنگ می دھند.

این رواندازھا و روتختی ھا در انواع جنس ھا و رنگ ھا موجود می باشد. با توجه به روحیه و سلیقه خود زیباترین را انتخاب کنید.

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

٧ (لامپهاو لوسترھا را عوض کنید: لوسترھا و لامپ ھا جزء وسایلی ھستند که خیلی زود بر بیننده آشکار می کنند که سبک

چیدمان خانه تان قدیمی است یا جدید. به دنبال لوسترھایی باشید که جدیدتر و فانتزی و با لوازم و رنگ بندی خانه تان نیز

ھماھنگ باشند.

تغییرات تاثیر گذار در دکوراسیون داخلی منزل

منبع : دکوبوم

گردآوری تصاویر : کافه مد

نظر بدهید