برطرف کردن پیری صورت با تکنیک های ساده آرایشی 2
کافه زیبایی

برطرف کردن پیری صورت با تکنیک های ساده آرایشی

1.3Kبازدید

برطرف کردن پیری صورت با تکنیک های ساده آرایشی

فرورفتگی ناحیه مرکزی پیشانی: روشن کردن عمق فرورفتگی

فرورفتگی گیجگاه: روشن کردن عمق فرورفتگی گیجگاه

ابروهای استخوانی و گهگاه سفید: تغییر رنگ ابروها و انحنا دادن به آنها

برطرف کردن پیری صورت با تکنیک های ساده آرایشی

پلک های پژمرده و افتاده: چندان قابل اصلاح نیست و راهکار اصولی جراحی پلک است

ایچاد بافت اضافی در پلک تحتانی: چندان قابل اصلاح نیست و راهکار اصولی جراحی است

چشم های گود رفته و سایه های تیره در زاویه ابرو و بینی: روشن کردن نواحی تیره

گونه های گود رفته: روشن کردن عمق نواحی فرو رفته

لب های باریک: استفاده از رژ لب و مشخص کردن خط لب

سایه های تیره روی گردن: روشن کردن نواحی سایه دار

چروک های متعدد: روشن کردن عمق چروک ها

 

منبع : مجله اینترنتی زندگی

نظر بدهید