ایده دستکش های مرواریدی
کافه آموزش

ایده دستکش های مرواریدی

1.94Kبازدید

اگر میخواهید تنوعی در ظاهر دستکش های ساده تون بدید از این روش استفاده کنید چون مروارید روی لباس هم خیلی مده !

در اینجا از مروارید لپه ای استفاده کرده که اونارو چسبونده روی دستکش ولی شما میتونید از مروارید کامل هم استفاده کنید و اونارو بدوزید روی دستکش هاتون .

ایده دستکش های مرواریدی

نظر بدهید