آموزش کوتاه کردن و تزیین لبه شلوار
کافه آموزش

آموزش کوتاه کردن و تزیین لبه شلوار

3.03Kبازدید

آموزش کوتاه کردن و تزیین لبه شلوار

وسایل مورد نیاز:شلوار جین،قیچی،نوار تزیینی،چرخ خیاطی

آموزش کوتاه کردن و تزیین لبه شلوار

ابتدا شلواری که اندازه آن ایده آل ماست بر روی شلوار مورد نظر از قسمت کمر قرار داده و علامت میزنیم و با قیچی برش می زنیم

آموزش کوتاه کردن و تزیین لبه شلوار

نوار مورد نظر را بر روی لبه شلوار گذاشته و همانند شکل با چرخ خیاطی دوخت میزنیم

آموزش کوتاه کردن و تزیین لبه شلوارshalvar06

و در نهایت یک تیپ تابستانی و شاد دارید

آموزش کوتاه کردن و تزیین لبه شلوار

منبع:کافه مد

نظر بدهید