آموزش کشیدن خط چشم با سایه دودی
کافه آموزش

آموزش کشیدن خط چشم با سایه دودی

3.04Kبازدید

برای آرایش چشم و استفاده از خط چشم می توان از سایه چشم دودی استفاده کرد

آموزش کشیدن خط چشم با سایه دودی

از قلموی تخت برای کشیدن خط مستقیم استفاده کنید ،لبه بالای خط را محو کنید و سایه چشم را در امتداد خط بکشید

و در نهایت :

آموزش کشیدن خط چشم با سایه دودی

منبع:کافه مد

نظر بدهید