آموزش وصل دسته فلزی به کیف
کافه آموزش

آموزش وصل دسته فلزی به کیف

571بازدید

وسایل مورد نیاز:کیف-حلقه-بشکاف-چسب E6000-پارچه چرم

آموزش وصل دسته فلزی به کیف

ابتدا با بشکاف دسته را جدا و حلقه ها را به کمک چسب و برش های چرم به کیف وصل کنید

آموزش وصل دسته فلزی به کیف

منبع:کافه مد

نظر بدهید