آموزش آرایش صورت ظریف
کافه آموزش

آموزش نحوه کرم پودر زدن صورت ظریف

2.2Kبازدید

آموزش نحوه کرم پودر زدن صورت ظریف

وسایل مورد نیاز: کرم پودر و براش ، پنکک

آموزش آرایش صورت ظریف

در مرحله اول کانسیلر رو در بخش های تیره صورت مثل زیر چشم می زنید.

آموزش آرایش صورت ظریف

در مرحله دوم با کرم پدر تیره بالای پیشانی، زیر گونه ،کناره های بینی و زیر چونه رو میزنید تا صورت از حالت تخت در بیاد.

آموزش آرایش صورت ظریفو در مرحله آخر با براش بزرگ محو کنید

نظر بدهید