فیلم ساخت گوشواره های کاموایی
کافه رسانه

آموزش ساخت گوشواره کاموایی

24بازدید

فیلم آموزش ساخت گوشواره های کاموایی به شکل گوله کاموا کهبسیار زیبا است و مناسب فصل زمستان است

نظر بدهید