فیلم ساخت گوشواره با سنجاق قفلی
کافه رسانه

آموزش ساخت گوشواره با سنجاق

74بازدید

فیلم آموزش ساخت گوشواره با سنجاق قفلی و منجوق که بسیار ساده و زیبا است.

نظر بدهید