آموزش ساخت گلدان با پور بتن و کاغذ
کافه آموزش

آموزش ساخت گلدان با پودر بتن و مقوا

4.34Kبازدید

آموزش ساخت گلدان با پودر بتن و کاغذ

ابزار و وسایل مورد نیاز برای این کار : پودر بتن ، سطل آب ، قیچی ، مداد ،‌ مقوا ، متر ، قاشق برای مخلوط کردن ، گل ، چسب

آموزش ساخت گلدان با پور بتن و مقوا

ابتدا طرح مورد نظر را بر روی مقوا می کشیم

آموزش ساخت گلدان با پور بتن و مقوا

دور گل مورد نظر را برای طراحی قسمت پایین گلدان اندازه گیری و بر روی مقوا رسم و با قیچی برش می زنیم

آموزش ساخت گلدان با پور بتن و مقوا

با اندازه ی گرفته شده قالب درونی گلدان را هم برش می زنیم

آموزش ساخت گلدان با پور بتن و مقوا

حال قالب بیرونی را تا زده و با چسب می چسبانیم و بتن که با آب مخلوط کردیم داخل آن میریزیم

آموزش ساخت گلدان با پور بتن و مقوا

قالب درونی را برای ایجاد وسط گلدان داخل آن با دقت قرار می دهیم

آموزش ساخت گلدان با پور بتن و مقوا

دقت کنید که قالب درونی باید مقداری بالاتر قرار گیرد … .

نکته ی مهم دیگر این که اگر بتن به قالب درونی فشار آورد می توانید از بطری آب و چیزی محکمتر استفاده کنید

نکته مهم دیگر اینکه بتن شما باید کاملا بدون سنگ ریزه باشد،پس قبل از مخلوط کردن با آب آن را الک کنید

آموزش ساخت گلدان با پور بتن و مقوا

کاغذ را جدا و گل را داخل گلدان قرار دهید

آموزش ساخت گلدان با پور بتن و مقوا

منبع : کافه مد

نظر بدهید