فیلم ساخت سنجاق سینه نمدی
کافه رسانه

آموزش ساخت سنجاق سینه

94بازدید

فیلم آموزش ساخت سنجاق سینه نمدی به شکل گل بنفشه ، نمد های استفاده شده هنوز کوبیده نشده اند و خود شما با سوزن این کار رو انجام می دهید.

نظر بدهید