آموزش رنگی کردن دامن
کافه آموزش

آموزش رنگی کردن دامن

2.2Kبازدید

آموزش رنگی کردن دامن

ابزار و وسایل مورد نیاز برای این کار: پارچه ( دامن ) ، الکل مالشی ، گوش پاک کن ، ماژیک در رنگ های دلخواه

آموزش رنگی کردن دامن

ابتدا دامن را روی سطح صاف پهن می کنیم

آموزش رنگی کردن دامن

با ماژیک همانند تصویر روی پارچه خط خطی می کنیم

آموزش رنگی کردن دامن

با استفاده از گوش پاک کن و الکل مالشی ، رنگ ها را پراکنده می کنیم

آموزش رنگی کردن دامن

و در نهایت :

آموزش رنگی کردن دامن

منبع : کافه مد

نظر بدهید