آموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو
کافه آموزش

آموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

3.34Kبازدید

آموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو یا خمیر پلیمری

برای این آموزش شما نیاز دارید به : خمیر فیمو در رنگ های دلخواه ، انبر دست ، قالب فشاری شکل قلب و یا دایره ، قلاب گوشواره ، وردنه ، کیسه بسته بندی

آموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

کیسه بسته بندی را روی سطح صاف پهن می کنیم

آموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

خمیر صورتی را به شکل گرد در می آوریم

آموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

خمیر را با وردنه روی کیسه بسته بندی پهن می کنیمآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

خمیر سفید و سیاه را به صورت تکه تکه روی خمیر صورتی قرار می دهیمآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

دوباره با وردنه با فشار کم روی سطح کار پهن می کنیمآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

با قالب فشاری طرح قلب یا دایره را روی کار برش می زنیمآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

قلاب گوشواره را آماده میکنیمآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

قسمت های حلقه ی قلاب را با انبر دست باز و صاف میکنیمآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

حلقه و فنر را جدا می کنیمآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

قلاب را چسب زده و در قسمت مورد نظر فرو میکنیمآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو آموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

گوشواره شما آماده استآموزش درست کردن گوشواره با خمیر فیمو

منبع : کافه مد

نظر بدهید