آموزش درست کردن گردنبند با مهره تزیینی
کافه آموزش

آموزش درست کردن گردنبند با مهره تزیینی

2.73Kبازدید

برای ساخت گردنبند با مهره تزیینی نیاز دارید به :زنجیر نقره ای ،حلقه اتصال،انبر دست ،مهره تزیینی،میخ سر حلقه ای،نخ

آموزش درست کردن گردنبند با مهره تزیینی

خب!اول میخ سر حلقه ای رو از مهره رد،اضافه اش رو برش و با انبر دست سرش رو به صورت حلقه در بیارین،بوسیله حلقه های اتصال مهره رو به زنجیر و حلقه تزیینی وصل کنید ،دو سر زنجیر را با حلقه های بزرگتر به هم متصل و نخ ها را با کمک حلقه اتصال به حلقه اصلی وصل می کنیم .تکه ای دیگر از نخ ها را به دلخواه به زنجیر گره می زنیم

آموزش درست کردن گردنبند با مهره تزیینی

و در نهایت :

آموزش درست کردن گردنبند با مهره تزیینی.

منبع:کافه مد

نظر بدهید