آموزش درست کردن پابند
کافه آموزش

آموزش درست کردن پابند زنجیری زیبا

542بازدید

آموزش ساده ی درست کردن پابند زیبا با استفاده از زنجیر و منجوق !

وسایل مورد نیاز: دم باریک ، انبر دست ، منجوق ، مروارید ، سیم طلای ، حلقه ، قفل ، زنجیر

آموزش درست کردن پابند

نظر بدهید