آموزش درست کردن جاشمعی زیبا
کافه آموزش

آموزش درست کردن جاشمعی زیبا پاییزی

1.79Kبازدید

آموزش درست کردن جاشمعی زیبا با شیشه و برگ .

برگ هایی که استفاده شده برگ های پارچه ای هستن و از چسب چوب برای چسبوندن استفاده میکنیم

و آخر سر روی برگ ها دوباره یک روکش چسب چوب میزنیم .

آموزش درست کردن جاشمعی زیبا

آموزش درست کردن جاشمعی

آموزش درست کردن جاشمعی زیبا

جاشمعی

آموزش درست کردن جاشمعی زیبا

آموزش درست کردن جاشمعی زیبا

آموزش درست کردن جاشمعی زیبا

نظر بدهید