آموزش تغییر کفش کتان سفید
کافه آموزش

آموزش تغییر کفش کتان سفید

236بازدید

وسایل مورد نیاز : کفش کتان سفید – ماژیک مشکی

آموزش تغییر کفش کتان سفید

با ماژیک قسمت های مورد نظر را علامت و داخل آن را رنگ آمیزی کنید

آموزش تغییر کفش کتان سفید

نظر بدهید