آموزش تغییر کفش با تکه های گلدار
کافه آموزش

آموزش تغییر کفش با تکه های گلدار

1.35Kبازدید

وسایل مورد نیاز:کفش سفید-چسب E6000-تکه های گلدوزی شده از گل

آموزش تغییر کفش با تکه های گلدار

تکه گلدوزی شده را به سلیقه تهیه کرده و با قیچی برش و در قسمت های مشخص شده با چسب بچسبانید

آموزش تغییر کفش با تکه های گلدار

منبع:کافه مد

نظر بدهید