آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت
کافه آموزش

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

2.23Kبازدید

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

ابزار و وسایل مورد نیاز برای این آموزش : تیشرت کهنه و قدیمی ، گلدان ، چسب حرارتی ، قیچی

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

ابتدا تیشرت را روی سطحی صاف پهن کرده و با قیچی برش های افقی بزنید

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

برش ها را بکشید تا حالت رولی پیدا کنند

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

برش ها را سه تا سه تا بهم ببافید

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

به محض تمام شدن برش ، برش بعدی را به آن گره بزنید

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

حال با استفاده از چسب حرارتی بافت ها را به گلدان بچسبانید

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

و در نهایت :

آموزش تغییر ظاهر گلدان با تیشرت

منبع : کافه مد

نظر بدهید