آموزش تغییر ظاهر شلوارک با حاشیه
کافه آموزش

آموزش تغییر ظاهر شلوارک با حاشیه

322بازدید

وسایل مورد نیاز: شلوارک ساده,چسب,قیچی,حاشیه تزیینی

آموزش تغییر ظاهر شلوارک با حاشیه

حاشیه را هم اندازه با شلوارک برش و با کمک چسب به شلوارک بچسبانید

آموزش تغییر ظاهر شلوارک با حاشیه

منبع: کافه مد

نظر بدهید