آموزش تغییر تیشرت به یقه هالتر زرد رنگ
کافه آموزش

آموزش تغییر تیشرت به یقه هالتر زرد رنگ

2.33Kبازدید

وسایل مورد نیاز : صابون خیاطی-تیشرت ساده-قیچی

آموزش تغییر تیشرت به یقه هالتر زرد رنگ

با صابون قسمت های مورد نظر را با توجه به تصویر علامت و با قیچی برش بزنیدآموزش تغییر تیشرت به یقه هالتر زرد رنگ

نظر بدهید