آموزش تغییر بوت پلاستیکی
کافه آموزش

آموزش تغییر بوت پلاستیکی

2.37Kبازدید

آموزش تغییر بوت پلاستیکی

ابزار و وسایل مورد نیاز : چسب حرارتی-شلوار جین کهنه-قیچی-بوت های پلاستیکی

آموزش تغییر بوت پلاستیکی

ابتدا شلوار را از قسمت بالای زانو برش زده و جدا کنید

آموزش تغییر بوت پلاستیکی

لبه های پایین شلوار را هم برش بزنید و جدا کنید

آموزش تغییر بوت پلاستیکی

حالا به عرض 4 سانتی متر نوارها را از شلوار برش بزنید

آموزش تغییر بوت پلاستیکی آموزش تغییر بوت پلاستیکی

نوارها را بهم دوخت کنید

آموزش تغییر بوت پلاستیکی آموزش تغییر بوت پلاستیکی

با کمک چسب حرارتی نوارها را دور بوت پلاستیکی بچسبانید

آموزش تغییر بوت پلاستیکی آموزش تغییر بوت پلاستیکی

و در نهایت :

آموزش تغییر بوت پلاستیکی

منبع:کافه مد

نظر بدهید