آموزش تصویری آویز حلقه ای با گل
کافه آموزش

آموزش تصویری ساخت آویز حلقه ای با گل

3.72Kبازدید

وسایل مورد نیاز:حلقه,کاموا,چسب تفنگی,گل و برگ مصنوعی,سیم گلسازی

آموزش تصویری آویز حلقه ای با گلابتدا کاموا رو به دور حلقه ببافین و با چسب حرارتی گل و برگ هاتون رو با سلیقه خود روی حلقه بچسبونین

آموزش تصویری آویز حلقه ای با گلمنبع:کافه مد

نظر بدهید