آموزش تصویری تغییر کفش با تکه های گل
کافه آموزش

آموزش تصویری تغییر کفش با تکه های گل

2.87Kبازدید

وسایل مورد نیاز : تکه های گل گلدوزی شده , کفش ساده , چسب تفنگی

آموزش تصویری تغییر کفش با تکه های گل

تکه های گل را با قیچی از هم جدا و با چسب تفنگی بر روی کفش بچسبانیدآموزش تصویری تغییر کفش با تکه های گل

نظر بدهید