lebas2
کافه آموزش

آموزش تزیین پلیور با پم پم

3.17Kبازدید

آموزش تزیین پلیور با پم پم ، خیلی ساده با درست کردن گوله های کاموایی یا خرید این گوله های زیبا رو با استفاده از چسب روی لباس بافت قدیمی خود بزنید و یه لباس بافت جدید و متفاوت داشته باشید.

آموزش تزیین پلیور با پم پم

نظر بدهید