آموزش تزیین صندل
کافه آموزش

آموزش تزیین صندل

985بازدید

آموزش تزیین صندل ساده با استفاده از چرم مصنوعی، با یک تیکه خیلی کوچک چرم صندل های قدیمی خود را نو و مدل جدید کنید.

آموزش تزیین صندل

نظر بدهید