آموزش تزیین صندل با کریستال
کافه آموزش

آموزش تزیین صندل با کریستال

3.63Kبازدید

آموزش تزیین صندل با کریستال و پر خیلی ساده با استفاده از چسب

وسایل مورد نیاز: صندل,مهره های کریستال,پر ,چسب

آموزش تزیین صندل با کریستال آموزش تزیین صندل با کریستال

منبع: کافه مد

نظر بدهید