آموزش تبدیل ماتیک به یو اس بی
کافه آموزش

آموزش تبدیل ماتیک به یو اس بی

325بازدید

وسایل مورد نیاز : ماتیک , یو اس بی , چسب فیکس کننده

آموزش تبدیل ماتیک به یو اس بی

داخل ماتیک رو خالی و با چسب فیکس پر کرده و یو اس بی را داخل چسب فرو کنیدآموزش تبدیل ماتیک به یو اس بی

نظر بدهید