آموزش تبدیل سبد به کیف
کافه آموزش

آموزش تبدیل سبد حصیری به کیف

2.76Kبازدید

وسایل مورد نیاز : سبد حصیری،قیچی،نخ،سوزن،قیچی،طناب

آموزش تبدیل سبد به کیف

ابتدا با روبان بر روی سبد گلدوزی می کنیم ، طناب را برای دسته کیف برش زده و با نخ و سوزن به سبد می دوزیم

آموزش تبدیل سبد به کیف

منبع:کافه مد

نظر بدهید