برچسبرنگ كردن كفش ساده

كفش طاووسي 2
کافه آموزش

کفش طاووسی

ايده اي جالب براي طراحي پر طاووس روي كفش ، براي رنگ كردن ميتونيد از لاك يا رنگ هاي ديگه...