دولچه اند گابانا و مجموعه «منِ کوچک» 5
کافه خواندنی

دولچه اند گابانا و مجموعه «منِ کوچک»

1.64Kبازدید

دولچه اند گابانا با مجموعه «منِ کوچک» کودکان و والدین را به هم دوخت!

دولچه اند گابانا و مجموعه «منِ کوچک»

مجموعه «منِ کوچک» دولچه اند گابانا برای هماهنگی بیشتر لباس کودکان و والدین طراحی شده. اسم این برند مجلل

به طور حتم به گوشتان خورده. دولچه گابانا به طرفداران زیاد خود قول «یک حس خوب» را می دهد.

این مجموعه به صورت خصوصی منتشر شد. به عبارت دیگر مدل ها برای نمایش آن بر روی صحنه مد نرفتند.

چاپ و طرح های معروف گل دار دولچه گابانا در کنار طرح ملوانی، ترکیب جالب و بانشاطی ایجاد کرد.

دولچه اند گابانا و مجموعه «منِ کوچک»

دولچه اند گابانا و مجموعه «منِ کوچک»

دولچه اند گابانا و مجموعه «منِ کوچک»

منبع: بامیلوبلاگ