تیغ زدن ابروها مساوی با ضخیم شدن تارهای مو 2
کافه سلامت

تیغ زدن ابروها مساوی با ضخیم شدن تارهای مو

1.58Kبازدید

تیغ زدن ابروها مساوی با ضخیم شدن تارهای مو

از تیغ زدن ابروهای خود خودداری کنید

تیغ زدن ابروها مساوی با ضخیم شدن تارهای مو

از تیغ زدن ابرو با هر بار برداشتن خودداری کنید, علاوه بر زود در آمدن ابروها، تارهای مو را کلفت‌تر کرده،

باعث شکستگی موهای ابرو در زیر پوست شده و موهای ابرو را زیر پوستی می‌کند

 

نظر بدهید