آموزش ساخت تاج ساده با پارچه گیپور
کافه آموزش

آموزش ساخت تاج ساده با پارچه گیپور

1.99Kبازدید

وسایل مورد نیاز: سیم, پارچه گیپور, قیچی, انبردست

آموزش ساخت تاج ساده با پارچه گیپور

سیم را به شکل تاج خم و پارچه گیپور را روی آن می چسبانیم

آموزش ساخت تاج ساده با پارچه گیپور

منبع : کافه مد

نظر بدهید